Aktualności

07-05-2019 11:25Kasy ON-LINE dla kogo obowiązkowe ?

Kiedy i jakie grupy podatników zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas online? Dla kogo odliczenia i w jakiej wartości? Do kiedy mogą być używane kasy z kopią papierową i elektroniczną?

więcej...

10-04-2019 14:10Comarch e-sprawozdania

Informujemy, że Ministerstwo Finansów wprowadziło istotne zmiany w sposobie
przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS.
Zgodnie z nowymi przepisami sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w
postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

więcej...

17-05-2017 10:25Podpis Elektroniczny

TOP 8000 jako partner Centrum Certyfikacji Eurocert proponuje usługę wygenerowania podpisu elektronicznego w siedzibie naszej firmy. Procedura trwa ok. 30 min. Istnieje też możliwość realizacji usługi w siedzibie firmy Klienta.

więcej...
Duonet strony internetowe